Struktur sosial

Struktur sosial , dalam sosiologi, susunan institusi yang khas dan stabil di mana manusia dalam masyarakat berinteraksi dan hidup bersama. Struktur sosial sering diperlakukan bersama dengan konsep perubahan sosial, yang berkaitan dengan kekuatan yang mengubah struktur sosial dan organisasi masyarakat.

Walaupun secara umum disepakati bahawa istilah struktur sosial merujuk kepada keteraturan dalam kehidupan sosial, penerapannya tidak konsisten. Sebagai contoh, istilah ini kadang-kadang salah digunakan apabila konsep lain seperti adat, tradisi, peranan, atau norma akan lebih tepat.

Kajian struktur sosial cuba menjelaskan perkara-perkara seperti integrasi dan trend ketidaksamaan. Dalam kajian fenomena ini, ahli sosiologi menganalisis organisasi, kategori sosial (seperti kumpulan umur), atau kadar (seperti jenayah atau kelahiran). Pendekatan ini, kadang-kadang disebut sosiologi formal, tidak merujuk secara langsung kepada tingkah laku individu atau interaksi interpersonal. Oleh itu, kajian struktur sosial tidak dianggap sebagai sains tingkah laku; pada tahap ini, analisisnya terlalu abstrak. Ini adalah langkah yang dikeluarkan dari pertimbangan tingkah laku manusia yang konkrit, walaupun fenomena yang dikaji dalam struktur sosial berpunca dari manusia bertindak balas terhadap satu sama lain dan persekitarannya. Mereka yang mempelajari struktur sosial, bagaimanapun, mengikuti pendekatan empiris (pemerhatian) untuk penyelidikan, metodologi, dan epistemologi.

Struktur sosial kadang-kadang didefinisikan sebagai hubungan sosial yang berpola - aspek-aspek biasa dan berulang dari interaksi antara anggota entiti sosial tertentu. Walaupun pada tahap deskriptif ini, konsepnya sangat abstrak: ia hanya memilih elemen tertentu dari aktiviti sosial yang berterusan. Semakin besar entiti sosial yang dipertimbangkan, semakin abstrak konsepnya. Atas sebab ini, struktur sosial kumpulan kecil pada amnya lebih berkaitan dengan aktiviti harian anggotanya daripada struktur sosial masyarakat yang lebih besar. Dalam kajian kumpulan sosial yang lebih besar, masalah pemilihannya adalah akut: banyak bergantung pada apa yang dimasukkan sebagai komponen struktur sosial. Pelbagai teori menawarkan penyelesaian yang berbeza untuk masalah ini untuk menentukan ciri utama kumpulan sosial.

Sebelum pandangan teori yang berbeza ini dapat dibincangkan, bagaimanapun, beberapa pernyataan mesti dibuat mengenai aspek umum struktur sosial mana-mana masyarakat. Kehidupan sosial disusun mengikut dimensi masa dan ruang. Kegiatan sosial tertentu berlaku pada waktu-waktu tertentu, dan waktu dibahagikan kepada tempoh yang berkaitan dengan irama kehidupan sosial — rutinitas hari, bulan, dan tahun. Kegiatan sosial tertentu juga diatur di tempat-tempat tertentu; tempat-tempat tertentu, misalnya, ditetapkan untuk aktiviti seperti bekerja, beribadah, makan, dan tidur. Sempadan wilayah menggambarkan tempat-tempat ini dan ditentukan oleh peraturan harta benda yang menentukan penggunaan dan pemilikan barang-barang langka. Selain itu, dalam mana-mana masyarakat terdapat lebih kurang pembahagian kerja tetap.Satu lagi ciri struktur universal masyarakat manusia adalah peraturan keganasan. Semua keganasan adalah kekuatan yang berpotensi mengganggu; pada masa yang sama, ia adalah kaedah paksaan dan penyelarasan aktiviti. Manusia telah membentuk unit politik, seperti negara, di mana penggunaan kekerasan diatur dengan ketat dan yang, pada masa yang sama, diatur untuk penggunaan kekerasan terhadap kumpulan luar.

Tambahan pula, di mana-mana masyarakat terdapat pengaturan dalam struktur untuk pembiakan seksual dan penjagaan dan pendidikan anak muda. Pengaturan ini berlaku sebahagian daripada hubungan kekeluargaan dan perkahwinan. Akhirnya, sistem komunikasi simbolik, terutama bahasa, mengatur interaksi antara anggota mana-mana masyarakat.

Artikel Berkaitan