Noumenon

Noumenon , jamak noumena , dalam falsafah Immanuel Kant, perkara-in-diri mereka ( das Ding an sich ) yang bertentangan dengan apa Kant dipanggil fenomena-perkara seperti yang dipaparkan kepada pemerhati. Walaupun noumenal menyimpan isi dunia yang dapat difahami, Kant mendakwa bahawa alasan spekulatif manusia hanya dapat mengetahui fenomena dan tidak pernah dapat menembus ke arah noumenon. Manusia, bagaimanapun, sama sekali tidak dikecualikan dari noumenal kerana alasan praktikal - iaitu, kemampuan untuk bertindak sebagai agen moral - tidak masuk akal kecuali dunia noumenal didalilkan di mana kebebasan, Tuhan, dan keabadian tinggal.

Hubungan noumenon dengan fenomena dalam falsafah Kant telah melibatkan para ahli falsafah selama hampir dua abad, dan ada yang menilai petikannya mengenai topik-topik ini tidak dapat diselesaikan. Pengganti Kant dalam Idealisme Jerman sebenarnya menolak noumenal itu kerana tidak memiliki kecerdasan manusia. Kant, bagaimanapun, merasa bahwa dia telah menghalang penolakan ini dengan penolakannya terhadap Idealisme, dan dia tetap bertahan dalam mempertahankan realiti mutlak noumenal, dengan alasan bahawa dunia fenomenal adalah ekspresi kekuatan dan sumber dari mana kekuatan ini datang hanya jadilah dunia noumenal di luar.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Adam Augustyn, Editor Urusan, Kandungan Rujukan

Artikel Berkaitan