Angka Rom

Angka Rom , salah satu simbol yang digunakan dalam sistem notasi berangka berdasarkan sistem Rom kuno. Simbolnya adalah I, V, X, L, C, D, dan M, masing-masing mewakili 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1.000 dalam sistem angka Hindu-Arab. Simbol yang diletakkan selepas nilai yang sama atau lebih besar menambah nilainya; contohnya, II = 2 dan LX = 60. Simbol yang diletakkan sebelum nilai yang lebih besar mengurangkan nilainya; contohnya, IV = 4, XL = 40, dan CD = 400. Bar yang diletakkan di atas nombor menggandakan nilainya dengan 1,000.

Beberapa simbol kuno untuk 1 dan 10. Baca Lebih Lanjut mengenai Nombor Topik ini dan sistem angka: Angka Romawi Pengaruh langsung Rom untuk jangka masa yang panjang, keunggulan sistem angkanya daripada sistem mudah lain yang pernah diketahui ... Angka Rom
Bahasa ArabRom
1Saya
2II
3III
4IV
5V
6VI
7VII
8VIII
9IX
10X
11XI
12XII
13XIII
14XIV
15XV
16XVI
17XVII
18XVIII
19XIX
20XX
21XXI
22XXII
23XXIII
24XXIV
30XXX
40XL
50L
60LX
70LXX
80LXXX
90XC
100C
101CI
102CII
200CC
300CCC
400CD
500D
600DC
700DCC
800DCCC
900CM
1,000M
1.001MI
1,002MII
1,003MIII
1,900SKMM
2,000MM
2,001MMI
2,002MMII
2,100MMC
3.000 orangMMM
4.000MMMMor MV
5,000 V
jam dengan angka Rom Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Erik Gregersen, Editor Kanan.

Artikel Berkaitan