Keperibadian

Essentialism , Dalam ontologi, pandangan bahawa beberapa sifat objek sangat penting bagi mereka. "Esensi" sesuatu difahami sebagai keseluruhan sifat pentingnya. Teori esensialisme berbeza sehubungan dengan konsep mereka tentang apa yang dimaksudkan dengan mengatakan bahawa harta benda penting untuk objek. Konsep harta hakiki berkait rapat dengan konsep keperluan, kerana salah satu cara untuk mengatakan bahawa harta P sangat penting bagi objek O adalah dengan mengatakan bahawa cadangan "O mempunyai P" semestinya benar. Kaedah umum tetapi tidak sangat informatif untuk mencirikan sifat-sifat penting adalah dengan mengatakan bahawa harta benda penting untuk objek jika objek tersebut tidak boleh kekurangan harta benda dan masih menjadi objek yang ada. Sifat-sifat objek yang tidak penting dalam pengertian ini dikatakan tidak sengaja.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Brian Duignan, Editor Kanan.

Artikel Berkaitan